Skip to main content
Logo Politieke Sekswijzer
Hier en in het buitenland: Seksualiteit, gelijkheid, eigen keuzes, het is allemaal politiek.
start
Als je 21 jaar of ouder bent betaal je zelf voor je pil of spiraaltje, die hoeven niet in het basispakket.
Nu worden diverse anticonceptiemiddelen (soms met bijbetaling) vanuit het basispakket vergoed, tot je 21ste. Daaronder vallen onder andere de anticonceptiepil, het spiraaltje, het pessarium en de prikpil. Anticonceptie na je 21ste valt onder sommige aanvullende verzekeringen. De vraag is of het terecht is dat je na je 21ste zelf betaalt.
Nederland moet zich niet bemoeien met culturele tradities van andere landen, ook niet als meisjes op 13-jarige leeftijd moeten trouwen.
Kindhuwelijken zijn huwelijken waarin minstens een van beide partners nog geen 18 is. Deze huwelijken komen vanuit eeuwenoude tradities over de hele wereld voor, binnen allerlei landen en geloven. Wereldwijd wordt iedere twee seconden een minderjarig meisje uitgehuwelijkt. Vaak is het huwelijk gedwongen en met een veel oudere man. Deze meisjes gaan vervolgens vaak niet meer naar school en zij worden op zeer jonge leeftijd moeder.
Een politicus heeft een voorbeeldfunctie en mag daarom niet vreemdgaan.
Vreemdgaan is niet strafbaar in Nederland. Je kan wel vinden dat politici een voorbeeld hebben in Nederland en daarom niet zouden moeten vreemdgaan.
Alle scholen (ook met religieuze inslag) moeten in alle klassen uitgebreid seksuele vorming geven, inclusief seksuele wensen en grenzen, gelijke kansen man-vrouw en homo-acceptatie.
Scholen moeten nu aan minimale normen voldoen rondom seksuele voorlichting. Uit rapporten blijkt dat lang niet alle scholen hier ruime aandacht aan besteden.
Nederland moet méér geld uitgeven om meisjesbesnijdenis te voorkomen.
Meisjesbesnijdenis is een verminking van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. In de meeste gevallen wordt zonder verdoving de clitoris weggesneden en soms worden ook de binnenste schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggesneden. Ieder jaar lopen jaarlijks 3 miljoen - met name Afrikaanse - meisjes van 7 tot 15 jaar dit risico. Vaak worden de meisjes na hun besnijdenis uitgehuwelijkt en raken zij zwanger.
Met strafbaarstelling van seksuele intimidatie op straat (bijvoorbeeld na-sissen) los je weinig op in de strijd tegen seksisme.
Er zijn voorstellen om straat-intimidatie, waaronder na-sissen, strafbaar te stellen. Dit zou een duidelijk signaal moeten afgeven dat sommige dingen niet kunnen op straat. Anderen betwijfelen het nut hiervan.
De Hiv-preventiepil PrEP neem je in om te voorkomen dat je hiv oploopt, ook als er geen condoom wordt gebruikt. Deze pil zou vergoed moeten worden.
PrEP bestaat uit het slikken van een pil die voorkomt dat je hiv oploopt. Andere bekende voorbeelden van preventiepillen zijn de anticonceptiepil en malariatabletten. PrEP gebruik je niet je hele leven lang, maar in die levensfasen dat je seksueel actief bent én een groot risico loopt om hiv op te lopen.
Zonder ontwikkelingssamenwerking geen rechtvaardige wereld. Investeren in buitenlandse handel en defensie is hiervoor niet voldoende.
De huidige regering combineert ontwikkelingshulp en handel omdat dit de lokale economie stimuleert en voor meer banen zorgt. Tegenstanders zeggen dat het eigenbelang van handel en de solidariteit van hulp niet samengaan.
Nederland moet wereldwijd (dus ook in landen als Rusland en Oekraïne) blijven investeren in de bestrijding en preventie van hiv/aids, o.a. door seksuele voorlichting.
Terwijl in veel landen het aantal hiv-infecties jaarlijks langzaam stijgt, namen in Oost-Europa en Centraal Azië tussen 2010 en 2015 het aantal nieuwe hiv-infecties met 57% toe. In deze regio hebben slechts 1 op de 5 mensen toegang tot medicijnen die het virus onderdrukken.
Betaald vaderschapsverlof moet worden verlengd, van de huidige 2 dagen naar minimaal 8 weken, zoals in veel omringende landen.
Om zorgtaken te verdelen en om de band tussen vader en kind te verbeteren, kunnen we ervoor kiezen het vaderschapsverlof meteen na zwangerschap uit te breiden. Mogelijke nadelen zijn kosten voor werkgevers en de overheid.
Nederland is rijk genoeg. Op het budget voor ontwikkelingssamenwerking mag niet verder worden bezuinigd.
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet om de extreme armoede in de wereld terug te dringen. Volgens internationale afspraken hoort Nederland 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp) te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. De laatste jaren wordt hierop bezuinigd.
Een minimum percentage van de topfuncties in bedrijven en de politiek moet worden bekleed door vrouwen. Hiervoor moet een verplicht quotum van 33% worden ingesteld.
Een vrouwenquotum is een (van overheidswege) opgelegd minimumaantal van door vrouwen beklede topfuncties in bedrijven of in de politiek.
Er moeten meer vrouwen in vredesmissies, omdat zij een cruciale rol spelen in vredesopbouw.
Momenteel is ongeveer 14% van de werknemers bij defensie vrouw. De vraag is of het consistenter betrekken van vrouwen kan bijdragen aan duurzame vrede.
Nu Amerika een stuk conservatiever wordt over abortus, moet Nederland opkomen voor het recht op veilige abortus wereldwijd.
In Nederland is abortus legaal en mag uitgevoerd worden tot in de 24ste week van de zwangerschap. Onveilige abortus is een van de belangrijkste oorzaken van moedersterfte. Nederland staat internationaal bekend om zijn liberale abortuswetgeving en inzet op wereldwijde veilige abortus. Met Trump aan de macht in Amerika, is het de vraag of Nederland hierop moet inspelen door extra in te zetten op wereldwijde veilige abortus.
Anticonceptie - zoals de pil en het condoom - moet voor iedereen overal ter wereld beschikbaar zijn, net als voedsel en schoon drinkwater.
Indien mensen seksueel actief zijn, getrouwd of niet, zouden zij gemakkelijk toegang moeten hebben tot anticonceptie. Dit kan bijvoorbeeld door condooms te verkopen bij drogisterijen en winkels. Verkopers of zorgverleners mogen geen onderscheid maken aan wie zij wel of geen producten of diensten verlenen.
Klanten van sekswerkers (prostituees) die een vermoeden kunnen hebben dat de sekswerker slachtoffer is van mensenhandel moeten strafbaar zijn.
Mensenhandel is verboden, maar komt toch voor onder sekswerkers. Als je als klant daar naartoe gaat, is het de vraag of jij als klant ook medeverantwoordelijk bent (en dus strafbaar bent) aan die mensenhandel.

klik op info voor uitleg van het standpunt

stelling 1
Als je 21 jaar of ouder bent betaal je zelf voor je pil of spiraaltje, die hoeven niet in het basispakket.
Jij
stelling 2
Nederland moet zich niet bemoeien met culturele tradities van andere landen, ook niet als meisjes op 13-jarige leeftijd moeten trouwen.
Jij
stelling 3
Een politicus heeft een voorbeeldfunctie en mag daarom niet vreemdgaan.
Jij
stelling 4
Alle scholen (ook met religieuze inslag) moeten in alle klassen uitgebreid seksuele vorming geven, inclusief seksuele wensen en grenzen, gelijke kansen man-vrouw en homo-acceptatie.
Jij
stelling 5
Nederland moet méér geld uitgeven om meisjesbesnijdenis te voorkomen.
Jij
stelling 6
Met strafbaarstelling van seksuele intimidatie op straat (bijvoorbeeld na-sissen) los je weinig op in de strijd tegen seksisme.
Jij
stelling 7
De Hiv-preventiepil PrEP neem je in om te voorkomen dat je hiv oploopt, ook als er geen condoom wordt gebruikt. Deze pil zou vergoed moeten worden.
Jij
stelling 8
Zonder ontwikkelingssamenwerking geen rechtvaardige wereld. Investeren in buitenlandse handel en defensie is hiervoor niet voldoende.
Jij
stelling 9
Nederland moet wereldwijd (dus ook in landen als Rusland en Oekraïne) blijven investeren in de bestrijding en preventie van hiv/aids, o.a. door seksuele voorlichting.
Jij
stelling 10
Betaald vaderschapsverlof moet worden verlengd, van de huidige 2 dagen naar minimaal 8 weken, zoals in veel omringende landen.
Jij
stelling 11
Nederland is rijk genoeg. Op het budget voor ontwikkelingssamenwerking mag niet verder worden bezuinigd.
Jij
stelling 12
Een minimum percentage van de topfuncties in bedrijven en de politiek moet worden bekleed door vrouwen. Hiervoor moet een verplicht quotum van 33% worden ingesteld.
Jij
stelling 13
Er moeten meer vrouwen in vredesmissies, omdat zij een cruciale rol spelen in vredesopbouw.
Jij
stelling 14
Nu Amerika een stuk conservatiever wordt over abortus, moet Nederland opkomen voor het recht op veilige abortus wereldwijd.
Jij
stelling 15
Anticonceptie - zoals de pil en het condoom - moet voor iedereen overal ter wereld beschikbaar zijn, net als voedsel en schoon drinkwater.
Jij
stelling 16
Klanten van sekswerkers (prostituees) die een vermoeden kunnen hebben dat de sekswerker slachtoffer is van mensenhandel moeten strafbaar zijn.
Jij
vorige vraag 1/18 volgende vraag

draai je telefoon voor het beste resultaat

JA, mijn geanonimiseerde gegevens mogen door Rutgers worden opgeslagen en gebruikt voor statistische doeleinden.
NEE, dat wil ik niet.
Lees meer in ons privacy statement